NIEUWS / NEWS

MAANDAG 3 OKTOBER 2022
Op het Internationaal Koorfestival Genk (België) behaalde Chamber Choir Flanders de 4e plaats met grote onderscheiding (86%). Daarmee waren ze ook het beste Vlaamse gemengd koor. Een greep uit de feedback:

"Congratulations for an amazing performance. I was impressed by the evolving, warm and compact sound you produced." - Josep Vila I Casañas, Spanje

"The sound is homogenous, performing musically; Wonderful conductor!" -
Ursa Lah, Slovenië/Noorwegen
DONDERDAG 2 JUNI 2022
Op het Internationaal Koorfestival CantaRode (Kerkrade, Nederland) behaalde Chamber Choir Flanders de 4e plaats met grote onderscheiding. Daarenboven kreeg het koor de Klankstad Kerkrade-prijs voor de beste vernieuwende repertoirekeuze. Een geslaagd festivalweekend dus!
MONDAY, 3 october 2022
At the International Choir Festival Genk (Belgium), Chamber Choir Flanders won 4th place with great distinction (86%). This also made them the best Flemish mixed choir. Some of the feedback:

"Congratulations for an amazing performance. I was impressed by the evolving, warm and compact sound you produced." - Josep Vila I Casañas, Spanje

"The sound is homogenous, performing musically; Wonderful conductor!" - Ursa Lah, Slovenië/Noorwegen
THURSDAY, 2 JUNE 2022
At the International Choir Festival Cantarode (Kerkrade, the Netherlands), Chamber Choir Flanders won
4th place with great distinction. The programme that the choir sang there was also awarded the Klankstad Kerkrade prize for the best innovative choice of repertoire.
Stacks Image 266

HET KOOR / THE CHOIR

Congratulations for an amazing performance. I was impressed by the evolving, warm and compact sound you produced.
Josep Vila I Casañas, Spanje
Chamber Choir Flanders ontstond in 2021 naar aanleiding van de World Choir Games in Vlaanderen. Het wil op projectmatige basis zangers samenbrengen die vol passie zingen, graag een stapje verder zetten en niet bang zijn van een uitdaging.

Bij de allereerste publieke prestatie, op de World Choir Games 2021, werd het koor meteen categoriewinnaar in de Open Competitie, "Mixed Vocal Ensembles & Chamber Choirs". Met de uitvoering van "Laetentur Caeli" won het koor bovendien de 1e prijs van Euprint, voor beste uitvoering van een Vlaams koorwerk.

Op het Internationaal Koorfestival Cantarode (Kerkrade, Nederland) behaalde het Chamber Choir Flanders een 4e plaats met grote onderscheiding. Het programma dat het koor daar zong, werd bovendien ook bekroond met de Klankstad Kerkrade-prijs voor de beste vernieuwende repertoirekeuze.

Op het Internationaal Koorfestival Genk (België) behaalde Chamber Choir Flanders de 4e plaats met grote onderscheiding (86%). Daarmee waren ze ook het beste Vlaamse gemengd koor.
Chamber Choir Flanders was founded in 2021 on the occasion of the World Choir Games in Flanders. On a project basis, it wants to bring together singers who sing with passion, who like to go the extra mile and who are not afraid of a challenge.

At its very first public performance at the World Choir Games 2021, the choir was immediately
category winner in the Open Competition, "Mixed Vocal Ensembles & Chamber Choirs". With its performance of "Laetentur Caeli", the choir also won the 1st prize of Euprint, for best performance of a Flemish choir work.

At the International Choir Festival Cantarode (Kerkrade, the Netherlands), Chamber Choir Flanders won
4th place with great distinction. The programme that the choir sang there was also awarded the Klankstad Kerkrade prize for the best innovative choice of repertoire.

At the International Choir Festival Genk (Belgium), Chamber Choir Flanders won
4th place with great distinction (86%). This also made them the best Flemish mixed choir.
Stacks Image 777

DE DIRIGENT / THE CONDUCTOR

Wonderful conductor!
Ursa Lah, Slovenië/Noorwegen

Tijdens intensieve studiejaren behaalde Jeroen aan het Lemmensinstituut drie Masterdiploma’s in de muziek aan het Leuvense Lemmensinstituut.In 2005 studeerde hij met onderscheiding af bij Godelieve Monden voor klassieke gitaar en een jaar later behaalde hij met grote onderscheiding het Masterdiploma voor kamermuziek. Masterclasses volgde hij bij Alexander Swete, Roland Broux, Denis Azabagic en Carlo Marchione. In 2012 behaalde hij met onderscheiding het Masterdiploma voor orkestdirectie bij Edmond Saveniers. Masterclasses voor orkestdirectie volgde hij oa. bij Alex Jimenez (USA).

Om zich verder te bekwamen in koordirectie volgde Jeroen verschillende masterclasses: de internationale masterclass "Music & Humanity" in Stockholm, bij Prof. Andre de Quadros (USA) en Lone Larsen (Denemarken), een masterclass bij Hervé Niquet, voormalig chef-dirigent van het Vlaams Radio Koor en de masterclass Isa Allegra 2017, bij Prof. Markus Utz (docent in Génève) en Prof. Denis Rouger (docent in Stuttgart).

Sinds 2011 werd Jeroen aangesteld als chef-dirigent van het Gentse kamerkoor Vivente Voce, dat onder zijn leiding op de provinciale koortornooien van Oost-Vlaanderen in 2015 promoveerde naar eredivisie . Sinds november 2016 werkt Jeroen ook als kapelmeester van de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle-kerk in Mechelen, waar hij de leiding heeft over het volwassenenkoor Vokalis. In november 2017 werkte hij voor de eerste keer als repetitor met het Vlaams Radio Koor.

Als dirigent voerde Jeroen al verschillende pareltjes uit uit de muziekliteratuur: Weihnachtsoratoium (J.S. Bach), Petite Messe Solennelle (G. Rossini), Requiem in d (W.A. Mozart), Dixit Dominus (G.F. Haendel), Gloria & Magnificat (A. Vivaldi), Gloria (J. Rutter), … Hij staat ook open voor verschillende genres en disciplines, waarbij ook een voorliefde voor de musicalliteratuur naar voor komt. Zo dirigeerde hij de musicals “The Wiz”, “Fame” en "Footloose", met voorstellingen in NTGent en de Capitool.

Na 9 jaar lesgeven aan de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord van Oudenaarde werkte van hij september 2013 tot en met oktober 2015 als artistiek directeur muziek-woord van de Academie Wilrijk. In november 2015 werd hij aangesteld als directeur van de Academie Borgerhout en sinds september 2018 nam Jeroen een meer overkoepelende functie op zich als netwerkdirecteur DKO in het Stedelijk Onderwijs Antwerpen.

In augustus 2019 verliet hij het Stedelijk Onderwijs om directeur te worden van Koor & Stem vzw.
During intensive years of study, Jeroen earned three Master's degrees in music at the Lemmensinstituut in Leuven. In 2005, he graduated with distinction with Godelieve Monden for classical guitar, and a year later he earned the Master's degree for chamber music with great distinction. He has taken masterclasses with Alexander Swete, Roland Broux, Denis Azabagic and Carlo Marchione. In 2012, he received his Master's Degree in orchestral conducting with Edmond Saveniers, magna cum laude. He has also taken masterclasses in orchestral conducting with Alex Jimenez (USA).

To continue his training in choral conducting, Jeroen attended several master classes: the international masterclass "Music & Humanity" in Stockholm, with
Prof. Andre de Quadros (USA) and Lone Larsen (Denmark), a masterclass with Hervé Niquet, former chief conductor of the Flemish Radio Choir and the masterclass Isa Allegra 2017, with Prof. Markus Utz (teacher in Geneva) and Prof. Denis Rouger (teacher in Stuttgart). Since 2011 Jeroen was appointed chief conductor of the Ghent chamber choir Vivente Voce, which under his leadership promoted to premier league at the provincial choir tournaments of East Flanders in 2015 . Since November 2016, Jeroen has also been working for the Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle-Church in Mechelen, where he is in charge of the adult choir Vokalis. In November 2017, he worked for the first time as a repetiteur with the Flemish Radio Choir.

As a conductor, Jeroen has already performed several gems from the music literature: Weihnachtsoratoium (J.S. Bach), Petite Messe Solennelle (G. Rossini), Requiem in d (W.A. Mozart), Dixit Dominus (G.F. Haendel), Gloria & Magnificat (A. Vivaldi), Gloria (J. Rutter), ... He is also open to different genres and disciplines, whereby a predilection for the music literature also comes to the fore. He has conducted the musicals "The Wiz", "Fame" and "Footloose", with performances at NTGent and the Capitol.

After teaching for 9 years at the Stedelijke Academie voor Muziek en Woord van Oudenaarde, he worked from September 2013 to October 2015 as artistic director music-word of the Academy Wilrijk. In November 2015 he was appointed director of the Academy Borgerhout and since September 2018 Jeroen took on a more overarching position as network director DKO in the Stedelijk Onderwijs Antwerpen.

In August 2019 he left the Stedelijk Onderwijs to become director of Koor & Stem vzw.
Stacks Image 733

KALENDER / SCHEDULE

Stacks Image 844
12 - 16 april 2023
Walking in Beauty (Berlin)
Private workshop with Eriks Esenvalds
Lunchtime concert in St-Mattheuskirche, Berlin
Closing concert at Philharmonie, Berlin

More info
Stacks Image 851
30 april 2023 - 11u
Deus ex Machina
Concert by Chamber Choir Flanders
AMUZ, Kammenstraat, Antwerpen
Stacks Image 815

CONTACT

Heb je een prangende vraag? Wil je ons iets vertellen?
Zie je kansen om Chamber Choir Flanders le laten optreden in een concertreeks? Vul onderstaand formulier in en we contacteren je zo snel als mogelijk!
Do you have a pressing question? Do you want to tell us something?
Do you see an opportunity for Chamber Choir Flanders to perform in a concert series? Fill in the form below and we will contact you as soon as possible!
Stacks Image 731

Chamber Choir Flanders
Kardinaal Cardijnlaan 131, 2340 Beerse
info@chamberchoirflanders.eu

photos: © Tom Broekmans

Sidebar