NIEUWS / NEWS

MAANDAG 3 JUNI 2024
Een druk seizoenseinde! Eind mei verzamelden alle zangers zich in Millegem voor een opname van enkele repertoirestukken. De 2 nieuw gecomponeerde werken van Vigdis Hansa Elst en Michiel Verfaillie ontbraken uiteraard niet.

In het eerste weekend van juni mochten we het programma "Deus ex machina" brengen in de Sint-Peter en Pauluskerk in Middelburg op uitnodiging van CC Den Hoogen Pad (Maldegem). Een langdurige staande ovatie door het publiek was onze beloning!
DINSDAG 19 DECEMBER 2023
Op zondag 17 december 2023 bracht Chamber Choir Flanders het programma "Ero Cras" in première in Hijfte (Lochristi) en op maandag 18 december 2023 in Mechelen. Het programma bestaat uit enkele bekende en minder bekende zettingen van O-antifonen, aangevuld met échte kerstliederen. Nieuw was ook de creatie van "O Adonai", geschreven voor het koor door Michiel Verfaillie.
MAANDAG 8 MEI 2023
Van 12 tot en met 16 april 2023 trok het Chamber Choir Flanders naar Berlijn voor deelname aan het festival "Walking in Beauty". Daar kreeg het koor de kans om te werken met componist Eriks Esenvalds op één van zijn composities "The New Moon". Daarnaast verzorgde het koor verschillende concerten in Berlijn, waaronder een optreden in de prestigieuze zaal van de Philharmonie Berlijn!
MAANDAG 3 OKTOBER 2022
Op het Internationaal Koorfestival Genk (België) behaalde Chamber Choir Flanders de 4e plaats met grote onderscheiding (86%). Daarmee waren ze ook het beste Vlaamse gemengd koor. Een greep uit de feedback:

"Congratulations for an amazing performance. I was impressed by the evolving, warm and compact sound you produced." - Josep Vila I Casañas, Spanje

"The sound is homogenous, performing musically; Wonderful conductor!" -
Ursa Lah, Slovenië/Noorwegen
DONDERDAG 2 JUNI 2022
Op het Internationaal Koorfestival CantaRode (Kerkrade, Nederland) behaalde Chamber Choir Flanders de 4e plaats met grote onderscheiding. Daarenboven kreeg het koor de Klankstad Kerkrade-prijs voor de beste vernieuwende repertoirekeuze. Een geslaagd festivalweekend dus!
MONDAY, 3 JUNE 2024
A busy end of season! At the end of May, all singers gathered in Millegem for a recording of some repertoire pieces. The 2 newly composed works by Vigdis Hansa Elst and Michiel Verfaillie were of course not missing.

In the first weekend of June, we were allowed to perform the programme ‘Deus ex machina’ in the Sint-Peter en Pauluskerk in Middelburg at the invitation of CC Den Hoogen Pad (Maldegem). A prolonged standing ovation by the audience was our reward!
TUESDAY, 19 DECEMBER 2023
On Sunday, December 17, 2023, Chamber Choir Flanders premiere the program "Pro Cras" in Hijfte (Lochristi) and on Monday, December 18, 2023 in Mechelen. The program included various well-known and lesser-known settings of the O-antiphons, along with traditional Christmas carols. The event also featured the creation of "O Adonai", a piece composed specifically for the choir by Michiel Verfaillie.
MONDAY, 8 MAY 2023
From 12 to 16 April 2023, Chamber Choir Flanders went to Berlin to participate in the "Walking in Beauty" festival. There, the choir had the opportunity to work with composer Eriks Esenvalds on one of his compositions "The New Moon". In addition, the choir performed several concerts in Berlin, including a performance in the prestigious hall of the Philharmonie Berlin!
MONDAY, 3 october 2022
At the International Choir Festival Genk (Belgium), Chamber Choir Flanders won 4th place with great distinction (86%). This also made them the best Flemish mixed choir. Some of the feedback:

"Congratulations for an amazing performance. I was impressed by the evolving, warm and compact sound you produced." - Josep Vila I Casañas, Spanje

"The sound is homogenous, performing musically; Wonderful conductor!" - Ursa Lah, Slovenië/Noorwegen
THURSDAY, 2 JUNE 2022
At the International Choir Festival Cantarode (Kerkrade, the Netherlands), Chamber Choir Flanders won
4th place with great distinction. The programme that the choir sang there was also awarded the Klankstad Kerkrade prize for the best innovative choice of repertoire.
Stacks Image 266

HET KOOR / THE CHOIR

Congratulations for an amazing performance. I was impressed by the evolving, warm and compact sound you produced.
Josep Vila I CasaƱas, Spanje
Chamber Choir Flanders ontstond in 2021 naar aanleiding van de World Choir Games in Vlaanderen. Het wil op projectmatige basis zangers samenbrengen die vol passie zingen, graag een stapje verder zetten en niet bang zijn van een uitdaging.

Bij de allereerste publieke prestatie, op de World Choir Games 2021, werd het koor meteen categoriewinnaar in de Open Competitie, "Mixed Vocal Ensembles & Chamber Choirs". Met de uitvoering van "Laetentur Caeli" won het koor bovendien de 1e prijs van Euprint, voor beste uitvoering van een Vlaams koorwerk.

Op het Internationaal Koorfestival Cantarode (Kerkrade, Nederland) behaalde het Chamber Choir Flanders een 4e plaats met grote onderscheiding. Het programma dat het koor daar zong, werd bovendien ook bekroond met de Klankstad Kerkrade-prijs voor de beste vernieuwende repertoirekeuze.

Op het Internationaal Koorfestival Genk (België) behaalde Chamber Choir Flanders de 4e plaats met grote onderscheiding (86%). Daarmee waren ze ook het beste Vlaamse gemengd koor.
Chamber Choir Flanders was founded in 2021 on the occasion of the World Choir Games in Flanders. On a project basis, it wants to bring together singers who sing with passion, who like to go the extra mile and who are not afraid of a challenge.

At its very first public performance at the World Choir Games 2021, the choir was immediately
category winner in the Open Competition, "Mixed Vocal Ensembles & Chamber Choirs". With its performance of "Laetentur Caeli", the choir also won the 1st prize of Euprint, for best performance of a Flemish choir work.

At the International Choir Festival Cantarode (Kerkrade, the Netherlands), Chamber Choir Flanders won
4th place with great distinction. The programme that the choir sang there was also awarded the Klankstad Kerkrade prize for the best innovative choice of repertoire.

At the International Choir Festival Genk (Belgium), Chamber Choir Flanders won
4th place with great distinction (86%). This also made them the best Flemish mixed choir.
Stacks Image 777

DE DIRIGENT / THE CONDUCTOR

Wonderful conductor!
Ursa Lah, Sloveniƫ/Noorwegen
Tijdens intensieve studiejaren behaalde Jeroen aan het Lemmensinstituut drie Masterdiploma’s in de muziek voor klassieke gitaar, kamermuziek en orkestdirectie. Om zich verder te bekwamen in koordirectie volgde Jeroen verschillende masterclasses bij Prof. Andre de Quadros (USA) en Lone Larsen (Denemarken), bij Hervé Niquet (Frankrijk), bij Prof. Markus Utz (Génève) en Prof. Denis Rouger (Stuttgart).

Na passages bij Camerata Ostendia, Musica Nova en Vivente Voce dirigeert Jeroen het Mechelse
Vokalis en het Chamber Choir Flanders. Met dit jonge ensemble behaalde hij de afgelopen jaren verdienstelijke prijzen op internationale koorwedstrijden.

Een actieve carrière in het onderwijs, als leerkracht (Oudenaarde) en als directeur (Wilrijk en Borgerhout) sloot hij in juli 2019 af als netwerkdirecteur van de Academies Stedelijk Onderwijs. In augustus 2019 nam Jeroen een nieuwe uitdaging aan, waarin verschillende passies bij elkaar komen, als algemeen directeur van
Koor&Stem vzw, de Vlaamse amateurkunstenorganisatie voor vocale muziek.
During intensive years of study, Jeroen obtained three master's degrees in music for classical guitar, chamber music and orchestral conducting at the Lemmens Institute. To gain further skills in choral conducting, Jeroen took several master classes with Prof. Andre de Quadros (USA) and Lone Larsen (Denmark), with Hervé Niquet (France) and with Prof. Markus Utz (Geneva) and Prof. Denis Rouger (Stuttgart).

After passages with Camerata Ostendia, Musica Nova and Vivente Voce, Jeroen currently conducts the Mechelen-based
Vokalis and the Chamber Choir Flanders. With this young ensemble, he has won meritorious prizes in international choral competitions in recent years.

An active career in education, both as a teacher (Oudenaarde) and as a director (Wilrijk and Borgerhout), he concluded in July 2019 as network director of the Academies within Stedelijk Onderwijs Antwerpen. In August 2019, Jeroen took up a new challenge, bringing together several passions, as general director of
Koor&Stem vzw, the Flemish amateur arts organisation for vocal music.

Stacks Image 733

KALENDER / SCHEDULE

Stacks Image 864
1 December 2024
Koor&Stem-festival

Brugge

7 June 2025
Deus ex machina

Concert by Chamber Choir Flanders
Hijfte, Lochristi (near Ghent)

2 - 6 July 2025
European Choir Games
Participation of Chamber Choir Flanders
Aarhus, Denmark
Past events

1 juni 2024 - 20u
Deus ex Machina
Concert by Chamber Choir Flanders
Sint-Petrus en Pauluskerk, Middelburg (Maldegem)

18 december 2023 - 20u
Ero cras!
Concert by Chamber Choir Flanders
Sint-Romboutskathedraal, Mechelen

17 december 2023 - 15u
Ero cras!
Concert by Chamber Choir Flanders
Hijfte, Lochristi (near Ghent)

30 april 2023
Deus ex machina
AMUZ, Kammenstraat, Antwerpen

12 - 16 april 2023
Walking in Beauty (Berlin)
Private workshop with Eriks Esenvalds
Lunchtime concert in St-Mattheuskirche, Berlin
Closing concert at Philharmonie, Berlin

Stacks Image 815

CONTACT

Heb je een prangende vraag? Wil je ons iets vertellen?
Zie je kansen om Chamber Choir Flanders le laten optreden in een concertreeks? Vul onderstaand formulier in en we contacteren je zo snel als mogelijk!
Do you have a pressing question? Do you want to tell us something?
Do you see an opportunity for Chamber Choir Flanders to perform in a concert series? Fill in the form below and we will contact you as soon as possible!
Stacks Image 731

Chamber Choir Flanders
Kardinaal Cardijnlaan 131, 2340 Beerse
info@chamberchoirflanders.eu

photos: © Tom Broekmans

Sidebar